Tanitavåg

Hos våra Personliga Tränare kan du boka tid för en kroppsanalys. Tanitavågen mäter vikt, BMI, BMR (basal ämnesomsättning), fett%, fettmassa, fettfrimassa och vätskemassa. En bra värdemätare om man med några månaders mellanrum vill kontrollera att träningen ger de resultat man vill ha.

Pris: 150kr

Berätta gärna om Aktiv Hälsocenter!