Säkerhet

HLR (Hjärt- och Lungräddning)

Varje år drabbas ca 15000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Tidig livräddningsinsats är helt avgörande för en persons överlevnad. All fast anställd personal har grundläggande HLR kunskap, även några av gruppträningsinstruktörerna.

Hjärtstartare

I ett led att vara ett föredöme inom all typ säkerhetsarbete för såväl personal, medlemmar och gäster har vi installerat en Hjärtstartare. Hjärstartaren, även kallad Defibrillator är placerad i reception för snabb tillgänglighet.

Hjärtstartaren är mycket enkel att använda, men minimal träning är det möjligt att rädda liv på vår anläggning, på grannföretagen eller utanför på gatan.

Hjärtstartaren kan användas när som helst och av alla, maskinen har en naturlig röstinstruktion som leder användaren genom alla steg vid HLR och defibrillering.

Första Förband

I cafeterian sitter en första förbandslåda om olyckan skulle vara framme.

Securitas

Vi anlitar Securitas som ansvarar för larm, inbrottsskydd och allmän ordning. När anläggningen är obemannad så går de ronden här morgon och kväll.

Kameraövervakning

På de tider receptionen är obemannad sker kameraövervakning av entré samt vissa delar av anläggningen.

Berätta gärna om Aktiv Hälsocenter!